Thực hiện sớm quy hoạch để thu hút đầu tư

Thứ 4, 20.01.2021 | 08:24:20
170 lượt xem

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch phân khu trong khu kinh tế để thu hút đầu tư hạ tầng là những giải pháp trọng tâm trong thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên dịa bàn huyện Tiền Hải.

Đến nay đã có 9 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trong khu kinh tế Thái Bình được triển khai lấy ý kiến của cộng đồng dân cư thì trên địa bàn huyện Tiền Hải có 8 khu công nghiệp bao gồm khu du lịch, sân golf Cồn Vành - Cồn Thủ, khu cảng Ba Lạt, khu công nghiệp Hoàng Xuyên, khu công nghiệp Hưng Phú, khu công nghiệp Tiền Hải 2, khu nuôi trồng thủy sản chất lượng cao, khu đô thị Đông Minh và khu phố biển Đồng Châu. 

Trong đó 4 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Riêng cụm công nghiệp An Ninh và khu công nghiệp Tiền Hải đang được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 

Năm 2020 đã có 23 dự án xin chủ trương đầu tư trong đó có 8 dự án được cấp chủ trương đầu tư vào địa bàn huyện với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 2.900 tỷ đồng, sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới cho người lao động.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...