Tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Thứ 5, 14.01.2021 | 15:14:18
174 lượt xem

Sáng 14/01/2021, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn và tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn dài 21,28km với quy mô đường cấp 2 đồng bằng, tốc độ thiết kế 100km/h, thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT. Đến nay đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới toàn tuyến.

 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ đây là tuyến đường trọng yếu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước mắt, cần hoàn thành trích lục trích đo toàn tuyến trong tháng 1 này. 

Về các phương án giải phóng mặt bằng phục vụ thi công, đồng chí lưu ý cần quan tâm đến hạ tầng đường điện, viễn thông, kênh mương thủy lợi và đường ống nước sạch. Trên cơ sở báo cáo tiến độ triển khai tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện khẩn trương hoàn thiện quy trình thủ tục giải phóng mặt bằng ở những diện tích còn lại, đến hết tháng 2 phải thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. 

Các ngành liên quan và huyện Tiền Hải lập phương án, thống nhất với các đơn vị dịch chuyển các hạ tầng kỹ thuật liên quan. Yêu cầu huyện Thái Thụy đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư chậm nhất đến tháng 5 phải thực hiện xong. Về phía nhà đầu tư và nhà thầu, đồng chí yêu cầu phải có biện pháp thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ tại những khu vực đã có mặt bằng.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...