Xây dựng tổ chức Hội nông dân trong sạch, vững mạnh

Thứ 5, 14.01.2021 | 09:21:06
181 lượt xem

Sáng 14/01/2021, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2021.

Năm 2020, Hội nông dân các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị ở nông thôn. Toàn tỉnh kết nạp mới gần 8.000 hội viên, nâng tổng số lên hơn 308.000 hội viên. 

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục được phát triển. Kết quả bình xét có 203.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh các cấp. Hoạt động vay vốn ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội được các cấp hội thực hiện tốt. Gần 4.070 hộ được vay hơn 3.040 tỷ đồng phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo.  

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm nay là củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; Xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát động các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể;  Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...