Thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước về thu hồi kinh phí tạm ứng mua xi măng

Thứ 3, 12.01.2021 | 17:13:30
166 lượt xem

Chiều 12/01/2021, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 11 về thu hồi kinh phí tạm ứng mua xi măng, việc quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách thiết yếu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây

Trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực 11, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ quá trình giao nhận và số lượng xi măng đã được cung cấp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kết luận kiểm toán. Giao Quỹ đầu tư phát triển chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thu hồi số kinh phí theo kết luận Kiểm toán Nhà nước. 

Về tỷ lệ phân bổ kinh phí giữa việc thanh toán nợ xây dựng cơ bản và đầu tư các công trình cấp bách thiết yếu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí cơ bản thống nhất đề xuất của Sở Tài chính với quan điểm việc phân bổ phải rõ ràng. Yêu cầu các huyện, thành phố kiểm soát nợ xây dựng cơ bản của các địa phương, tuyệt đối không để phát sinh nợ. Khi có nguồn lực cần ưu tiên đầu tư cho các công trình thiết yếu như trạm y tế và trường học.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...