Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ 6, 08.01.2021 | 14:52:43
268 lượt xem

Chiều 08/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu để thể chế, pháp luật, chính sách trở thành đột phá cho các đột phá khác của Việt Nam. Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hơn nữa, biến tài nguyên đổi mới sáng tạo trở thành một tài nguyên mới vô tận cho sự phát triển bền vững. 

Chủ động xây dựng giải pháp để Việt Nam tránh các bẫy thu nhập trung bình, bẫy lao động giá rẻ, bẫy gia công giá trị thấp. Đẩy mạnh việc thu hút dòng vốn FDI. Tận dụng được cơ cấu dân số vàng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp, đồng thời gắn với cơ chế liên kết vùng để tạo động lực và lợi thế cạnh tranh, phát huy lợi thế kinh tế quy mô vùng. 

Chuẩn bị sẵn sàng các nền tảng để ngay sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, tinh thần các nghị quyết của Đại hội phải ngay lập tức đi vào cuộc sống.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...