Tiền Hải phát huy lợi thế để thu hút đầu tư

Thứ 5, 07.01.2021 | 08:29:36
215 lượt xem

Phát huy tối đa các tiềm năng về quỹ đất, khí mỏ, hạ tầng giao thông và lợi thế về khu kinh tế, Tiền Hải đang nỗ lực bằng các giải pháp cụ thể để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Huyện Tiền Hải đang tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh quy hoạch mở rộng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiền Hải mở rộng với diện tích 466ha. Quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 5 cụm công nghiệp là Trà Lý, Cửa Lân, An Ninh, Tây An, Nam Hà với tổng diện tích gần 300ha. 

5 năm qua, huyện Tiền Hải đã có 87 dự án đề nghị đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 11.000 tỷ đồng, số vốn đã triển khai thực hiện đầu tư trên 6.600 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 20.000 lao động. 

Đặc biệt là việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình với diện tích tự nhiên 30.000ha, trong đó huyện Tiền Hải có 15 xã nằm trong Khu kinh tế, mở ra hướng phát triển kinh tế trong tương lai. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chấp thuận cho 4 nhà đầu tư hạ tầng đầu tư các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình. 

Tất cả những yếu tố đó là những lợi thế đặc biệt để Tiền Hải thu hút đầu tư trong năm 2021.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...