Đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút đầu tư

Chủ nhật, 03.01.2021 | 16:10:30
165 lượt xem

Thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm năng, hạ tầng các cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ hơn và hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp.

Hiện các cụm thành lập có 28 cụm công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng đã được UBND tinh phê duyệt chủ trương đầu tư, 8 cụm công nghiệp có nhà đầu tư xin đăng ký nghiên cứu đầu tư ha tầng. Còn lại một số cụm công nghiệp đã thành lập giao cho Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện, thành phố làm chủ đầu tư hạ tầng.

Thời gian gần đây thu hút đầu tư hạ tầng tăng nhanh khi các hiệp định thương mại có hiệu lực, nhất là kế từ khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, làn sóng đầu tư vào Việt Nam trong đó có Thái Bình tăng rât nhanh, chính vì vậy các cụm công nghiệp thành lập hiện đã có nhà đầu tư hạ tầng, nhiêu nhà đầu tư xin mở rộng, bổ sung mới cụm công nghiệp để đầu tư hạ tầng thu hút dự án đầu tư. 

Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 44 cụm công nghiệp được thành lập với tổng diện tích trên 2.250 ha. Trong đó 41cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch phân khu với tổng diện tích trên 1.700 ha.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...