Xí nghiệp may Thái Hà ra quân sản xuất đầu năm

Chủ nhật, 03.01.2021 | 16:03:13
146 lượt xem

Sáng 2/1/2021, Xí nghiệp may Thái Hà ra quân sản xuất đầu năm, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 75 năm Tổng công ty May 10.

Theo đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, phấn đấu doanh thu đạt 80 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với năm trước. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của cán bộ quản lý và công nhân. 

Khai thác tối đa hiệu năng máy móc, thiết bị. Tập trung nghiên cứu trước sản xuất mỗi đơn hàng, bố trí lao động khoa học, hợp lý. Áp dụng cữ dương, tăng năng suất lao động. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, người lao động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm chi phí nguyên phụ liệu, điện nước; Giao hàng đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Duy trì việc làm ổn định cho 450 lao động. 

Mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù chịu sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19, chuỗi cung ứng gián đoạn song nhờ đa dạng hóa đơn hàng, năm qua, doanh thu đạt 67 tỷ đồng.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...