Giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng tới hết 30/6/2021

Chủ nhật, 03.01.2021 | 15:52:40
140 lượt xem

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản 9499 về việc tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Theo đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng , chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục áp dụng chính sách giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng , áp dụng đến hết ngày 30/6/2021.

Khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện. Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các bên cần có phản ánh kịp thời về NHNN (qua Vụ Thanh toán) để tổng hợp và xử lý.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...