Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Thứ 6, 01.01.2021 | 16:12:32
257 lượt xem

Chiều 31/12/2020, UBND tỉnh nghe Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đơn vị tư vấn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Điểm số tính minh bạch của các sở, ngành của Thái Bình trong khảo sát năm 2019 ở mức điểm trung bình khá. Đơn vị được đánh giá cao nhất là Cục Thuế tỉnh. Điểm số tính minh bạch của các đơn vị cấp huyện ở mức điểm trung bình, đơn vị được đánh giá cao nhất là huyện Tiền Hải. Doanh nghiệp đánh giá những thủ tục hành chính còn gây phiền hà có tỷ trọng cao nhất ở thủ tục về đất đai, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Nhấn mạnh đến những mục tiêu phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng vai trò của cộng đồng doanh nghiệp là rất lớn. 

Theo đó, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thông qua Bộ chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện đã được đánh giá năm 2019 thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tạo chuyển biến về thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hoài Thu

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...