Kinh tế Thái Bình tăng hơn 3,2 %

Thứ 3, 29.12.2020 | 16:33:30
347 lượt xem

“Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình ước đạt hơn 53.500 tỷ đồng, tăng trên 3,2% so với năm 2019”. Đây là số liệu chính thức được Cục Thống kê tỉnh Thái Bình công bố chiều 29/12/2020.

Năm 2020, do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế thế giới đứt gẫy các mối cung ứng làm cho sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ gián đoạn và đình trệ. Nhờ có các biện pháp đối phó chủ động, sáng tạo và quyết liệt trước đại dịch Covid-19, kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình thuộc nhóm tăng trưởng trên trung bình của cả nước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm còn 26,7%. 

Trong năm, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt hơn 52.500 tỷ đồng, nhiều dự án công trình trọng điểm của tỉnh Thái Bình được tiếp tục triển khai, giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh đã có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Về dân số, tỉnh Thái Bình hiện có hơn 1.870.000 người, thu nhập bình quân đạt hơn 4.200.000 đồng/người/tháng.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...