Tiền Hải xây dựng các sản phẩm Ocop

Thứ 3, 29.12.2020 | 14:33:25
277 lượt xem

Sáng 29/12, Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp với Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Tiền Hải tổ chức chấm điểm, đánh giá, phân hạng đối với 1 số sản phẩm trên địa bàn huyện.

Sở NN&PTNT và Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Tiền Hải tổ chức chấm điểm, đánh giá đối với sản phẩm Vịt biển, trứng vịt biển xã Đông Xuyên và sản phẩm từ cói của công ty TNHH sản xuất và XNK hàng thủ công mỹ nghệ Tây An.

Qua thảo luận từng tiêu chí, chấm điểm đánh giá công khai từng sản phẩm, sản phẩm vịt biển đạt 77 điểm tương ứng hạng sản phẩm 4 sao và Sản phẩm trứng đạt 78 điểm tương ứng 4 sao và sản phẩm cói đạt 91 điểm tương ứng hạng sản phẩm 5 sao theo chuẩn quy định OCOP.

Việc chấm điểm, đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm trên là yêu cầu bắt buộc giúp những sản phẩm này có cơ hội tiếp cận, thâm nhập, tiêu thụ trong các thị trường ngoài khu vực, giúp các hộ sản xuất mở rộng thị trường cũng như nâng cao thu nhập cho nhân dân. Sau khi được huyện Tiền Hải đánh giá, các sản phẩm này tiếp tục được tỉnh thẩm định, đánh giá nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đại diện cho địa phương và cho tỉnh trong phát triển các sản nông nghiệp đạt chất lượng cao trong thời gian tới.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...