Tiết kiệm 8.500 tỷ đồng từ cổng dịch vụ công

Thứ 3, 29.12.2020 | 09:26:07
168 lượt xem

Sau một năm vận hành, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tiết kiệm cho xã hội 8.500 tỷ đồng nhờ áp dụng các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số. Trong năm 2020, chúng ta đã cắt giảm thêm 239 điều kiện kinh doanh.

Cổng Dịch vụ công quốc gia sau một năm vận hành đã có hơn 2.650 dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên tổng số 6.700 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 39%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao 9%), với hơn 99 triệu lượt truy cập, hơn 412.000 tài khoản đăng ký.

Một số nhiệm vụ chậm được thực hiện như việc triển khai sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ, việc chuyển giao đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước sẽ tiếp tục tập trung đôn đốc thực hiện trong thời năm tới.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...