Kinh tế tỉnh Thái Bình năm 2020 ước tăng hơn 4%

Thứ 3, 24.11.2020 | 18:03:00
321 lượt xem

“Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 ước tăng 4,1% so với năm 2019, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước tăng bình quân 8,7%/năm”. Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 cùng những nội dung quan trọng sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 16. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp.

UBND tỉnh Thái Bình họp nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 cùng những nội dung quan trọng sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 16

Với việc tăng 4,1% so với năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 ước đạt gần 53.400 tỷ đồng. Ngành nông, lâm, nghiệp và thủy sản chiếm 26,9% trong cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 73,1%. Quy mô GRDP năm 2020 đã gấp 1,5 lần so với năm 2015. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, 100% số xã và 7/7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp năm 2020 tuy bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song vẫn giữ mức tăng trưởng dương. Thu ngân sách nội địa năm 2020 ước thực hiện trên 6.815 tỷ đồng. 

Về văn hóa xã hội, nổi bật là đã khống chế kịp thời không để đại dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, thực hiện hiệu quả quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp phát biểu ý kiến

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2020 đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương phải có nỗ lực và quyết tâm cao nhất để đạt được các mục tiêu đề ra. Thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của năm 2021 là phấn đấu đạt từ 9,1% trở lên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải tập trung cao độ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng chống đại dịch Covid-19 để đảm bảo phát triển kinh tế. Trong sản xuất nông nghiệp, phải chú trọng vấn đề nâng cao giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Video: 112420_OTHAN1.mp4

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các ngành, các địa phương chú trọng đề án sản xuất vụ xuân hè, công tác phòng chống thiên tai. Về phát triển công nghiệp, phải tích cực tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư.  

Video: 112420_OTHAN2.mp4

 Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến việc phát triển các khu chức năng trong Khu kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trong thời gian còn lại của năm 2020 và thực hiện có hiệu quả dự toán thu chi ngân sách năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án công trình trọng điểm, xử lý nợ xây dựng cơ bản. Triển khai thực hiện Nghị định 25 về nhà ở thương mại, chủ trương phát triển khu dân cư kiểu mẫu. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. 

Về văn hóa xã hội, làm tốt công tác khám chữa bệnh, chú trọng phát triển du lịch Thái Bình, chấn chỉnh một số vấn đề tồn tại của ngành giáo dục. Đảm bảo an sinh xã hội, chế độ chính sách cho người có công. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính.

Nội dung các báo cáo và tờ trình dự kiến trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 16

Cũng tại cuộc họp chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, các đại biểu đã nghe nội dung một số báo cáo và tờ trình dự kiến trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 12 tới.

Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2021; tổng quyết toán NSNN năm 2019; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND; Tờ trình về việc ban hành quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, kế hoạch năm 2021 tỉnh Thái Bình; dự kiến nhu cầu, khả năng nguồn vốn và phương án phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. 

Sở Nội vụ báo cáo tờ trình về việc phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2021; tờ trình về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021; tiến độ triển khai thực hiện Nghị định số 107 và Nghị định số 108 của Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025. 

Sở Công Thương báo cáo phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.


Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...