Kinh tế tỉnh Thái Bình năm 2020 ước tăng hơn 4%

Thứ 3, 24.11.2020 | 09:45:51
202 lượt xem

“Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 ước tăng 4,1% so với năm 2019, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước tăng bình quân 8,7%/năm”. Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 cùng những nội dung quan trọng sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 16. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp.

UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021 cùng những nội dung quan trọng sẽ trình tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa 16

Với việc tăng 4,1% so với năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020 ước đạt gần 53.400 tỷ đồng. Ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,9% trong cơ cấu kinh tế, ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 73,1%. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế tỉnh Thái Bình đã vượt mức tăng trưởng theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra và cao hơn nhiều so với tăng trưởng bình quân của giai đoạn trước. Quy mô GRDP năm 2020 gấp 1,5 lần so với năm 2015. 

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, 100% số xã và 7/7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đã hoàn thành 11/11 tiêu chí. Hiện đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Thái Bình là tỉnh thứ ba trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. 

Sản xuất công nghiệp năm 2020 tuy bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song vẫn giữ mức tăng trưởng dương. Thu ngân sách nội địa ước thực hiện trên 6.815 tỷ đồng. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực. 

Về văn hóa xã hội, nổi bật là đã khống chế kịp thời không để đại dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đã đạt gần 88%. Thực hiện hiệu quả quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2021, tỉnh Thái Bình sẽ tập trung xây dựng Khu kinh tế trở thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế, trước mắt là đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp Liên Hà Thái và Khu công nghiệp Hải Long, đẩy nhanh thực hiện các dự án lớn như tuyến đường bộ ven biển, đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn, đường 221A, Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco – Thái Bình... 

Ngoài ra, về tiếp tục xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2021, toàn tỉnh Thái Bình có 9% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao./.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...