Phát huy vai trò nòng cốt kinh tế tập thể xây dựng liên minh HTX Thái Bình vững mạnh

Thứ 3, 20.10.2020 | 18:32:42
206 lượt xem

Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 5% trở lên. Đây là nội dung được đưa tại Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 -2025

Các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận – Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, hơn 220 đại biểu về dự.

Các đại biểu tham dự đại hội

Thời gian qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã có đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế. Đặc biệt, từ khi Luật HTX 2012 ra đời đã tạo tư duy mới về mô hình HTX kiểu mới, hạt nhân là hợp tác, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, phù hợp cơ chế thị trường trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Hiện Thái Bình có 440 HTX, với 545.000 thành viên. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác 33 triệu đồng/năm. Kết quả này chính là tiền để hệ thống liên minh HTX nhiệm kỳ mới nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển kinh kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX kiểu mới đảm bảo tính bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, thịnh vượng, dân chủ, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 5% trở lên.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh phát biểu

Đánh giá cao những kết quả mà Liên minh HTX tỉnh Thái Bình đạt được nhiệm kỳ qua, Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh cho rằng hệ thống liên minh HTX tỉnh cần đổi mới, mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết giữa khu vực kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, góp phần huy động thêm các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay.

Video: 102020_OTHAN1.mp4

 Cũng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, trong đó có nội dung đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh yêu cầu Liên minh HTX tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ. Trọng tâm đổi mới hoạt động của các loại hình hợp tác xã, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020 -2025

Trên cơ sở đó Đại hội Liên minh HTX tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ này sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại Đại hội đã khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong xây dựng kinh tế tập thể và phát triển HTX nhiệm kỳ 2015 -2020. 

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...