Ngày làm việc thứ 3 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025: Các đại biểu Đại hội thảo luận tại tổ

Thứ 5, 15.10.2020 | 09:44:14
314 lượt xem

Một trong những nội dung quan trọng tại phiên làm việc sáng 15-10 là phần thảo luận của các đoàn đại biểu. Các ý kiến đại biểu đều thống nhất cao với các Dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng với những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó đóng góp những ý kiến quan trọng về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu Đại hội thảo luận tại tổ

Thảo luận vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XIX. Các ý kiến đại biểu đều thống nhất cao với các Dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng thời bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng với những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó đóng góp những ý kiến quan trọng về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thảo luận tại tổ Thành phố Thái Bình

Qua báo cáo của các trưởng đoàn đại biểu, các ý kiến thảo luận tập trung vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Chương trình hành động. Các đoàn đại biểu đánh giá Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, có tính khái quát cao, bố cục hợp lý, chặt chẽ, rõ ràng. 

Báo cáo đã đánh giá, kiểm điểm toàn diện và sâu sắc, sát thực tế, nêu bật được những thành tựu đạt được và phân tích chỉ rõ những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng làm rõ những nguyên nhân, kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của đất nước và xu hướng phát triển của thế giới, thể hiện sự quyết tâm cao của Trung ương trong việc đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại biểu đóng góp những ý kiến quan trọng về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới

Đại biểu các đoàn Thái Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương kiến nghị, đề xuất các giải pháp xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và xã hội để đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc khuyến khích, thu hút đầu tư và tỉnh nói chung và Khu Kinh tế nói riêng, tạo sự đồng thuận, thống nhất, phát huy tính tự giác, tích cực trong nhân dân. Quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thời đại công nghiệp 4.0; Tập trung xây dựng, bổ sung các quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch. Có giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; củng cố hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu  mẫu. Tỉnh nên xây dựng khu xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tập trung, góp phần làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các cấp, ngành, địa phương cần có giải pháp ứng phó với tình trạng nước biển dâng và xâm nhập mặn. 

Các đại biểu cho rằng cần phải phát huy có hiệu quả nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh hơn, nhất là lợi thế về đất đai, về con người, về du lịch. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh, nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, có thương hiệu và giá trị cao. Chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là về quản lý đất đai và môi trường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chúng ta đã đáp ứng tốt được sự mong mỏi của nhân dân hay chưa? 

Với ý chí và quyết tâm khắc phục những tồn tại đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, đúng mức những thành tựu đã đạt được. Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm để từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém để trong nhiệm kỳ tới, Thái Bình sẽ bứt phá, vươn lên, phát triển nhanh, bền vững hơn và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh các đại biểu đã sôi nổi tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, góp phần để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

 Tham luận về:” Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị”, Đồng chí Hoàng Thái Phúc - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất một trong 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: các cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đối với công tác tư tưởng; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành trong binh chủng tư tưởng, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; kịp thời thông tin, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội. 

Tham luận về:” Các giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu trong tình hình mới”, Đồng chí Nguyễn Thanh Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, trách nhiệm của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Cũng trong sáng nay, 15-10, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của đại biểu Đại hội tham gia vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Tại Đại hội, đã có 350 đại biểu tham gia ý kiến bằng phiếu, 46 đại biểu gửi bài tham luận. Hầu hết ý kiến của đại biểu đều nhất trí cao với Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bày tỏ đồng tình, nhất trí với Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đánh giá cao việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XIX, thống nhất nhận định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX đã phát huy dân chủ, phản ánh chính xác ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên từ các chi bộ, Đảng bộ và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội toàn tỉnh. Các ý kiến của đại biểu chủ yếu phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm các nội dung tham gia đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nêu trong Báo cáo tổng hợp ý kiến. 

Các ý kiến của đại biểu cũng bày tỏ nhất trí cao với Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội; nhất trí với Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; Tham gia thảo luận và nhất trí với Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Video: 101520_OTHANH.mp4

Tiếp đó, Đại hội đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Đại hội Quyết nghị: Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm, đột phá 5 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Nổi bật là: Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Kết cấu hạ tầng KT-XH được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Đại hội cũng chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ tới và rút ra 5 bài học kinh nghiệm chủ yếu. 

Đại hội nhất trí về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 5 năm (2020-2025); định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045. Nhất trí thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển; Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức Đảng các cấp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Thống nhất với các nội dung cơ bản của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX gồm 51 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, lao động cần cù, sáng tạo và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, tạo tiền đề quan trọng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. 

Trong phiên làm việc sáng nay, hưởng ứng lời phát động của Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình, các đại biểu tham dự Đại hội đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung. 

Tổng số tiền quyên góp tại Đại hội là gần 108 triệu đồng. Đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những tình cảm của các đại biểu đồng thời khẳng định đây là nghĩa cử, là tình cảm và cũng là trách nhiệm chia sẻ với đồng bào miền Trung. Đồng chí yêu cầu UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Binh sẽ tiếp tục kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

                                  Phạm Ngọc –  Duy Huy – Hoài Thu - Hữu Phước - Thu Hà

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...