Rà soát chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm về đất đai

Thứ 5, 08.10.2020 | 18:15:22
219 lượt xem

Chiều nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát các vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo kết quả rà soát các vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV chưa thông qua các công trình, dự án có vi phạm về đầu tư, đất đai và xây dựng do UBND huyện, Thành phố rà soát tổng hợp, gồm 117 công trình dự án có vi phạm danh mục công trình dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, 101 công trình dự án có vi phạm trong danh mục công trình có sử dụng đất trồng lúa. Nguyên nhân chủ yếu của các tồn tại, vi phạm là do yêu cầu tiến độ thi công công trình đáp ứng tiêu chí nông thôn mới. Một số công trình dự án của địa phương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng khi chưa có quyết định giao đất.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến đối với các công trình công cộng, trên cơ sở các căn cứ về phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, phục vụ các nhu cầu công cộng, đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn các trường hợp khác thì phải phân loại để xem xét có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay không. Làm rõ tên tổ chức, cá nhân vi phạm, thời điểm, hành vi vi phạm. Có các biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật.

Vi phạm về xây dựng liên quan đến hành lang bảo vệ và an toàn dòng chảy

 Các địa phương phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm dẫn đến vi phạm trong công tác quản lý đất đai ở cấp cơ sở. Tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường tiếp thu, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...