Giải quyết đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu nhà ở xã hội phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Thứ 3, 29.09.2020 | 16:52:54
233 lượt xem

Sáng 29/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Damsan về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tại khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39,40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Damsan

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng tổ 39,40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) năm 2015. Dự án có quy mô 238 căn hộ, sau đó được điều chỉnh thành 289 căn hộ. 

Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tổ 39,40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình của Công ty cổ phần Damsan

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Bình, Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác đối với 128 căn hộ mà UBND thành phố Thái Bình giao đất ở mới cho các hộ gia đình, cá nhân. 

Đối với 161 căn hộ còn lại, đồng chí giao UBND thành phố Thái Bình chủ trì lập đề án bán nhà ở xã hội trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm căn cứ cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, UBND thành phố Thái Bình có trách nhiệm rà soát lại toàn bộ nội dung hợp đồng BT xem những vấn đề gì còn vướng mắc phải điều chỉnh ký kết phụ lục hợp đồng thì hoàn thiện để sớm quyết toán cho dự án.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận phát biểu về việc chậm tiến độ sử dụng đất của Công ty Phú Hoàng Phát tại Khu công nghiệp Tiền Hải 

Cũng trong sáng nay, khi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thu hồi diện tích đất chậm tiến độ sử dụng của Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Phú Hoàng Phát tại Khu công nghiệp Tiền Hải, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình nghiêm túc phê bình công ty Phú Hoàng Phát khi đã được giao đất nhưng chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng và không chấp hành kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với người có trách nhiệm của công ty Phú Hoàng Phát. Theo đó, nếu công ty Phú Hoàng Phát giải trình được cam kết về tiến độ thời gian, mục đích sử dụng đất thực hiện dự án mà chấp nhận được thì xem xét báo cáo lại UBND tỉnh, nếu không thì kiên quyết thu hồi đất. 

Đồng chí cũng yêu cầu công ty Phú Hoàng Phát thực hiện nghiêm kết luận thanh tra cũng như thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Thông qua vụ việc này, yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp rút kinh nghiệm trong việc quản lý và cấp chủ trương đầu tư./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...