Nông dân giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững

Thứ 6, 25.09.2020 | 19:04:35
272 lượt xem

Sáng 25/9, Hội nông dân tỉnh Thái Bình tổ chức tổng kết phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” toàn tỉnh lần thứ IX giai đoạn 2015 -2020. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực thúc đẩy ý chí vươn lên làm giàu của hộ gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 5 năm qua, Thái Bình có hàng triệu lượt hộ nông dân được suy tôn danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn, tạo bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Nông dân giỏi giúp nông dân nghèo có điều kiện phát triển và mở rộng sản xuất, có việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Từ hoạt động này đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong tỉnh đến năm 2019 xuống còn 2,66%. Từng bước thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo của tỉnh. 

Đánh giá cao những đóng góp của hội viên nông dân và các tổ chức Hội với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp thời gian tới. Trong đó, Hội nông dân tỉnh cần thực hiện 4 nhiệm vụ chính. Đó là quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Trên cơ sở đó triển khai thực hiện sáng tạo hiệu quả. Nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và giúp nhau làm giàu giảm nghèo bền vững. Các hội viên nông dân cùng liên kết và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập. Hội nông dân các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, đổi mới phương thức hoạt động tạo mối liên kết bền vững giữa hội viên nông dân với các cấp, ngành đơn vị, doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả liên kết 6 nhà.

Những nông dân tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, 24 nông dân tiêu biểu đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 -2020.

Hoài Thu 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...