Giải trình, tháo gỡ khó khăn một số dự án trọng điểm

Thứ 4, 23.09.2020 | 17:38:53
182 lượt xem

Sáng 23-9, đồng chí Đàm Văn Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đồng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình làm rõ một số nội dung tồn tại, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện một số dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình làm rõ một số nội dung tồn tại, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị trong quá trình thực hiện một số dự án trọng điểm 

Tại phiên họp, các chủ đầu tư, sở, ngành, đơn vị liên quan giải trình, làm rõ trách nhiệm trong quá trình rà soát, lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư. Báo cáo phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà khám bệnh, kỹ thuật nghiệp vụ và hành chính quản trị Bệnh viện đa khoa thành phố Thái Bình; Dự án nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền; Dự án tuyến đường tỉnh ĐT.455, đường 216 cũ, đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đến đường vào xã Tây Đô, huyện Hưng Hà. 

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với việc triển khai thực hiện 3 dự án kể trên. Yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành, đơn vị liên quan cần chấn chỉnh, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tư vấn, lập kế hoạch, thẩm định, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mục đích, nâng cao hiệu quả sử dụng dự án; tránh tình trạng thay đổi mức đầu tư, tăng vốn trong quá trình triển khai thực hiện, làm chậm tiến độ, hoặc chưa thể triển khai thực hiện dự án, gây lãng phí vốn  đầu tư.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến tại phiên giải trình, để Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.   

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...