Các ngành kinh tế giữ mức tăng ổn định trong 9 tháng năm 2020

Thứ 2, 21.09.2020 | 17:22:39
240 lượt xem

Sáng 21/9, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm triển khai 3 tháng cuối năm 2020, phương án thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất quy hoạch dân cư không đủ điều kiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, để tạo nguồn xử lý nợ xây dựng cơ bản, phương án phân bổ sử dụng nguồn kinh phí từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm triển khai 3 tháng cuối năm 2020

9 tháng năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình ước đạt hơn 38.100 tỷ đồng, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khu vực nông – lâm nghiệp - thủy sản và khu vực công nghiệp – xây dựng cùng có mức tăng 3,2%, khu vực dịch vụ tăng 2%. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định.

 Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, công tác triển khai quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai tích cực. Thu ngân sách Nhà nước phần thu nội địa ước thực hiện 4.525 tỷ đồng. 

Các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, một số hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng từ nay đến cuối năm. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các ngành, các địa phương cần tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi phấn khởi, đảm bảo kế hoạch về đích các công trình chào mừng Đại hội và chào mừng thành công Đại hội. Phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung rà soát và đánh giá lại việc thực hiện các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực, mức độ hoàn thành đến tháng 9. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương tập trung bảo vệ năng suất lúa mùa, triển khai tốt đề án sản xuất vụ đông, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, phòng chống thiên tai. Các ngành các địa phương tiếp tục tập trung cao độ các giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất ở những nơi có đủ điều kiện, rà soát các khoản thu trên địa bàn. Tập trung tháo gỡ khó khăn một cách thực chất cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Nghị định 25 của Chính phủ hướng dẫn Luật đấu thầu. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường và thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán. Thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng quân sự địa phương. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình cũng cơ bản thống nhất với điều kiện để thực hiện quy hoạch dân cư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất dưới 3ha, không có khả năng mở rộng quy hoạch dân cư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính hoàn chỉnh các báo cáo để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...