Thái Bình phát triển kinh tế hướng biển

Thứ 7, 19.09.2020 | 17:31:07
271 lượt xem

Khu kinh tế Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và phê duyệt Quy hoạch chung, trong đó dành quỹ đất tối đa để quy hoạch phát triển công nghiệp, tạo vị thế và điều kiện mới cho tỉnh khai thác tiềm năng, lợi thế ven biển để phát triển mạnh mẽ công nghiệp, dịch vụ, du lịch và đô thị hướng biển trong những năm tới.

Quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình

Một số quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết và cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư với mức ưu đãi cao nhất theo quy định của Nhà nước trong Khu kinh tế Thái Bình đã hoàn thành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Tỉnh Thái Bình đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xúc tiến triển khai xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong Khu kinh tế theo quy hoạch để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược. 

Xây dựng tuyến đường ven biển kết nối Khu kinh tế với các vùng kinh tế trọng điểm

Đến nay, đã chấp thuận tài trợ nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 15 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ trong Khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 5.000 ha, lựa chọn được 4 nhà đầu tư trọng điểm, phê duyệt 4 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 và đã tổ chức khởi công 1 khu công nghiệp và đang triển khai việc cấp phép cho các nhà đầu tư thứ cấp.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...