Thống nhất các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm 2020

Thứ 2, 14.09.2020 | 11:11:07
332 lượt xem

“Các ngành các địa phương phải tháo gỡ thực chất những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách 8 tháng năm 2020, thống nhất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới diễn ra vào sáng ngày 14/9.

UBND tỉnh Thái Bình họp nghe báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách 8 tháng năm 2020, thống nhất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện những tháng cuối năm

8 tháng năm 2020, tổng thu ngân sách nội địa tỉnh Thái Bình thực hiện hơn 4.020 tỷ đồng, đạt gần 58% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 56,9% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm so với cùng kỳ. Hiện tại, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, đến quý 3/2020 trở đi đã thực sự ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu giày da, may mặc. 

Để đạt được tổng dự toán thu là 6.964 tỷ đồng là rất khó khăn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, những tháng còn lại của năm 2020 cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ thu ngân sách bằng giải pháp cụ thể, trước mắt kiện toàn ngay Ban chỉ đạo thu ngân sách. Các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, trước mắt là tiến độ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 Khu công nghiệp- đô thị- dịch vụ là Khu Liên Hà Thái và Khu Hải Long trong Khu kinh tế Thái Bình. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực thu, nộp ngân sách. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu trong lĩnh vực như đất đai, các huyện, thành phố khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đấu giá trên các khu đất đã có đủ điều kiện, rà soát tiền thuê đất của các doanh nghiệp, các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Riêng ngành thuế phải tăng cường thu nợ và tập trung rà soát, đôn đốc thu các khoản thu phát sinh ở doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...