UBND tỉnh Thái Bình cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 10.08.2020 | 17:33:18
284 lượt xem

Chiều 10/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh

Đại biểu các Sở ngành của tỉnh đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tránh việc để đất hoang gây lãng phí tài nguyên. 

Về dự án nhà máy sản xuất lắp ráp và chuyển giao công nghệ Á Châu của Công ty cổ phần công nghiệp và xây dựng Hà Nội tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận  giao cho Sở Tài chính, Sở TNMT chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Công ty cổ phần công nghiệp và xây dựng Hà Nội thống nhất lại một số nội dung tại dự án đã lập trước đây. Trên cơ sở đó, chấp thuận việc điều chỉnh, bổ sung dự án cho phù hợp, đảm bảo đúng với các quy định của pháp luật, sớm hoàn thiện thủ tục để trình UBND tỉnh cho ý kiến. 

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần môi trường xanh Thái Bình phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. Ngay trong tuần này, Sở Công thương phải hoàn thiện ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của dự án, Sở TNMT phải trình UBND tỉnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND Thành phố phải đảm bảo quỹ đất vì di dời các ngôi mộ, đồng thời chủ trì xác định ranh giới diện tích đất đã giao cho Công ty cổ phần môi trường xanh Thái Bình theo đúng quyết định của UBND tỉnh./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...