Chỉ cấp phép cho nhà máy hoạt động tại khu, cụm công nghiệp khi đã có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung

Thứ 4, 27.05.2020 | 18:34:33
366 lượt xem

Sáng ngày 27/5, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo giải quyết hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: tỉnh Thái Bình chỉ cấp phép cho các nhà máy đi vào hoạt động khi khu, cụm công nghiệp vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp đánh giá tác động môi trường đối với các khu, cụm công nghiệp

Đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 6 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, trong đó có 3/6 Khu công nghiệp đã hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung và đi vào vận hành ổn định, 3 Khu công nghiệp còn lại đang xây dựng. Về cụm công nghiệp, trong số 46/50 cụm đã được thành lập, có 8/46 cụm công nghiệp đã và đang hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, còn 38 cụm hiện chưa triển khai đầu tư xây dựng. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng phát biểu kết luận cuộc họp

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất về chủ trương đối với các khu, cụm công nghiệp mà nhà đầu tư hạ tầng đã tổ chức triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, thì cho phép tiếp nhận hồ sơ dự án của nhà đầu tư thứ cấp, nhằm tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ giúp nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp sớm hoàn thiện thủ tục để đi vào sản xuất. Tuy nhiên, phải có sự ràng buộc bằng cam kết của nhà đầu tư hạ tầng với nhà đầu tư thứ cấp, vì tỉnh chỉ cấp phép cho các nhà máy đi vào hoạt động khi khu, cụm công nghiệp đã hoàn thiện và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. 

UBND tỉnh Thái Bình thống nhất, chỉ cấp phép cho nhà máy hoạt động tại khu, cụm công nghiệp khi đã có hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung

UBND tỉnh Thái Bình thống nhất giao Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp chủ trì quản lý đối với các dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các Khu công nghiệp. Giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố quản lý đối với các cụm công nghiệp và các dự án khác, tổng hợp toàn bộ thủ tục báo cáo UBND tỉnh xem xét phương án chấp thuận cho các doanh nghiệp vào đầu tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, huyện, thành phố tham mưu thành lập tổ giám sát thực hiện chủ trương này, đảm bảo tuân thủ đúng Nghị định 40 của Chính phủ và Kết luận 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...