Cổ phần hóa Công ty công nghiệp tàu thủy Diêm Điền

Thứ 2, 18.05.2020 | 18:03:50
184 lượt xem

Chiều 18/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp báo cáo giải trình ý kiến tham gia các Bộ Ngành về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền.

Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền là Công ty 100% vốn Nhà nước, ngành nghề kinh doanh chính là đóng tàu và cấu kiện nổi, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Hiện đang quản lý, khai thác một số tài sản tại bến cảng Diêm Điền. 

Trên cơ sở tình hình thực tế và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, căn cứ vào các quy định của pháp luật và kinh nghiệm từ các trường hợp tương tự trên cả nước, nghiên cứu lại phương án đối với Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Diêm Điền trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cao Biền 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...