Thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Bình khóa 16

Thứ 6, 15.05.2020 | 17:18:26
415 lượt xem

Sáng 15/5, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở ngành liên quan.

Theo chương trình dự kiến kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa 16 sẽ xem xét, quyết định các tờ trình của UBND tỉnh, chủ yếu liên quan đến việc đầu tư xây dựng xử lý cấp bách một số hệ thống đê, kè, cống phục vụ công tác phòng chống lụt bão và một số nội dung khác. Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 25 - 26/5/2020.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với dự kiến chương trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. Riêng với tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn sẽ tạm dừng để UBND tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trình kỳ họp sau. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bổ sung vào nội dung chương trình kỳ họp một số tờ trình có nội dung cấp thiết, nhất là các nội dung liên quan đến sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh chủ động tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự án, dự thảo Nghị quyết, tranh thủ lấy ý kiến cử tri, các ngành liên quan để Nghị quyết được ban hành sớm đi vào cuộc sống.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...