Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Thứ 4, 13.05.2020 | 15:49:47
496 lượt xem

Sáng 13/5, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng một số Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc thực hiện giải phóng mặt bằng một số Dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở ngành, địa phương liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất: Đối với  công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco -Thái Bình, giao UBND huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tuyên truyền, vận động, để những hộ dân còn lại tự giác bàn giao mặt bằng. Những trường hợp cố tình không bàn giao, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/5/2020.

Dự án Khu công nghiệp Thaco – Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ

Đối với Dự án đầu tư hạ tầng mở rộng Khu Công nghiệp Tiền Hải, do Tổng công ty Viglacera làm chủ đầu tư, giao UBND huyện Tiền Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động, để những hộ dân còn lại tự giác bàn giao mặt bằng. Những trường hợp cố tình không bàn giao, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, làm việc với Tập đoàn Thái Bình Seed nắm bắt đề xuất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, trong công tác thu hồi đất, sớm báo cáo tỉnh kết quả  thực hiện. 

Đối với Khu Kinh tế Thái Bình, trên cơ sở quy hoạch phân khu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận, UBND huyện Tiền Hải, Thái Thụy phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh khảo sát, đo đạc, lập trích lục, trích đo bản đồ, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.  

Duy Huy

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...