Gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp phải quyết toán 2019

Thứ 6, 27.03.2020 | 16:01:50
217 lượt xem

Ngày 26/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19. Đáng chú ý, theo nội dung tờ trình, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch sẽ được Gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải quyết toán của năm 2019.

Các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch covid -19 sẽ được Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào Ngân sách Nhà nước và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020 của doanh nghiệp với thời hạn 5 tháng. 

Do sắp đến hạn cuối của kỳ quyết toán thuế 2019 là vào 31/3 tới , Bộ Tài chính lưu ý các doanh nghiệp cần nắm được tinh thần để kịp thời làm đơn gia hạn. Đối với, doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán sẽ được bù trừ gia hạn vào các loại thuế khác

Ông Vũ Đình Thi – Vụ trưởng Vụ chính sách Thuế, Bộ Tài chính:

"Những doanh nghiệp chấp hành tốt, đã nộp số này rồi, thì chúng tôi cho trừ vào các khoản thuế khác phải nộp ngân sách nhà nước"

Tờ trình về việc ban hành Nghị định gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất với 4 loại thuế khác nhau, số tiền giãn, hoãn nộp thuế hơn 80.000 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên trong tờ trình của Bộ Tài chính đề nghị Nghị định sẽ có hiệu lực ngay sau khi được ký ban hành./.

TTXVN

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...