Quy hoạch phân khu một số khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình

Thứ 3, 24.03.2020 | 17:23:57
1,296 lượt xem

Chiều 24/3, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng và khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Tân Trường 1 xã Thụy Tân, huyện Thái Thụy.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn và nhà đầu tư, Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng được nghiên cứu trên tổng diện tích 993ha, trong đó khu cảng Diêm Điền có diện tích hơn 208ha, hơn 784ha là phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch. 

Trong khi đó, khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Tân Trường 1 có diện tích nghiên cứu trên 316 ha thuộc địa giới hành chính 2 xã Thụy Tân và Thụy Trường. 

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, về quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu đơn vị tư vấn bám sát Quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kết luận 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về tính chất ngành nghề và những nguyên tắc đầu tư. Cần điều chỉnh bổ sung một số hạng mục cho đầy đủ, nhất là vấn đề xử lý rác thải. Nên cân nhắc lựa chọn 1 phương án. Rà soát lại cấu trúc báo cáo sao cho mạch lạc và rõ ràng hơn. 

Liên quan đến quy hoạch phân khu khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ Tân Trường 1, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu về đường giao thông, nút giao, tính chất ngành nghề, đồng thời cần trình bày báo cáo ngắn gọn hơn./.

Cao Biền

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...