Ra mắt cuốn sách về đối ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 5, 23/11/2023 | 09:00:00
641 lượt xem

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Giám đốc NXB Chính trị Quốc gia Sự thật Nguyễn Trọng Lâm. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Buổi lễ cũng được kết nối đến các điểm cầu tại 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” với hơn 800 trang tập hợp các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phản ánh sự phát triển về tư duy lý luận, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn đối ngoại của Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là nhất quán nguyên tắc bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá; phương châm đối ngoại là kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đặc biệt, cuốn sách làm rõ hơn nội hàm bản sắc “cây tre Việt Nam”: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, đã phản ánh sinh động nhưng rất giản dị, dễ hiểu về những nội dung cốt lõi và xuyên suốt đường lối đối ngoại của Đảng cũng như bản sắc độc đáo của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. 

Phát biểu tại Lễ giới thiệu, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh cuốn sách đã đúc kết những tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử dân tộc với đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại, ngoại giao. Cuốn sách đã nâng tầm lý luận về ngoại giao Việt Nam, một lần nữa cho thấy ý nghĩa của việc lý luận và thực tiễn cần song hành, bổ sung, bồi đắp cho nhau. Đối với bạn bè quốc tế, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho những ai muốn tìm hiểu về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và là minh chứng sáng rõ nhất về sự kiên định, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng, Nhà nước ta. 

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, ngay sau lễ ra mắt, các cơ quan liên quan tập trung tuyên truyền, giới thiệu nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, sớm dịch cuốn sách ra tiếng nước ngoài để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về giá trị cuốn sách và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao nêu trong cuốn sách, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại KCN Liên Hà Thái
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại KCN Liên Hà Thái

Sáng ngày 20/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...