Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030

Thứ 3, 27/09/2022 | 00:00:00
657 lượt xem

Chiều nay, 27-9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030. Dự họp có đồng chí Vũ Kim Cứ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Hiện nay, đô thị tỉnh Thái Bình gồm 12 đô thị, trong đó 1 đô thị loại II là thành phố Thái Bình, 1 đô thị đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV là thị trấn Diêm Điền, 6 đô thị loại V là đô thị thị trấn huyện lỵ và 4 đô thị khác là các trung tâm kinh tế văn hóa mới. 

Nhìn chung, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh hiện còn thấp so với cả nước và khu vực đồng bằng sông Hồng, quy mô đô thị nhỏ, hạ tầng đô thị còn thiếu đồng bộ… Việc xây dựng chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước xác định, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đô thị, thu hút các dự án đầu tư…

 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết phải xây dựng phương án, đề án về chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2030 để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh các nội dung, trong đó phải phối hợp để đưa vào quy hoạch tỉnh về phát triển đô thị, mục tiêu là nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh. Các huyện, thành phố rà soát lại quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển đô thị và nhà ở cho đồng bộ. Đồng chí cũng cho ý kiến về việc phân chia các giai đoạn phát triển đô thị, định hướng mục tiêu phát triển đô thị, vấn đề phân bố đô thị.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...