Giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Thái Bình tăng gần 16%

Thứ 3, 14/06/2022 | 00:00:00
200 lượt xem

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo linh hoạt, hiệu quả nên sản xuất công nghiệp của thành phố Thái Bình tiếp tục có bước phục hồi và phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 13.600 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm 2021.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các doanh nghiệp, thành phố Thái Bình tập trung triển khai các giải pháp trong phòng chống dịch Covid 19, không để các doanh nghiệp bị gián đoạn cũng như tạm dừng sản xuất do dịch bệnh. Đồng thời tập trung đối thoại, tháo gỡ thực chất các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, thúc đẩy hoạt động SXKD. Nhất là giải quyết nhanh chóng thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép để các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cá nhân triển khai dự án.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa nền hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...