Hết năm 2022 Tiền Hải sẽ có 6 xã nông thôn mới nâng cao

Thứ 5, 19/05/2022 | 00:00:00
283 lượt xem

Sau thời gian nỗ lực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần người dân huyện Tiền Hải đã được nâng lên rõ rệt. Đây là tiền đề quan trọng để năm 2022 huyện Tiền Hải tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng thêm nhiều xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Một góc làng quê ở Tiền Hải

Năm 2022, Tiền Hải dồn sức tập trung nâng chất các tiêu chí để hướng đến xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiền Hải đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các xã, thị trấn tích cực đi cơ sở, tăng cường nắm tình hình tư tưởng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú. 

Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới nâng cao trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mô hình dân vận khéo với nhiều cách làm hay, điển hình tiên tiến được nhân rộng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai để chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Không gian sống làng quê tại xã Tây Giang, huyện Tiền Hải

Tính đến nay đã có 3 xã là Tây Giang, Vân Trường và Đông Lâm được công nhận đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã là Vũ Lăng, Tây Ninh và Tây Lương phấn đấu đề nghị thẩm định và công nhận vào cuối năm nay./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...