Huyện Vũ Thư phát động phong trào thi đua năm 2022

Thứ 6, 21/01/2022 | 00:00:00
389 lượt xem

Sáng 20/1, huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Đặng Thanh Giang – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Thái Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022 của huyện Vũ Thư

Năm 2021, cán bộ và nhân dân huyện Vũ Thư thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,19% so với năm 2020. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Văn hoá, xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng củng cố vững chắc. 

Năm 2022, huyện Vũ Thư tập trung vào 8 nhiệm vụ chủ yếu như: thúc đẩy sản xuất nông nghiệp; phát triển toàn diện công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao; thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

                                                             CTV  Thu Hiền


  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH
Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...