Đảm bảo tiến độ tổ chức Hội thảo Quốc tế mô hình Kinh tế nông nghiệp và Khu dân cư nông thôn Thái Bình

Thứ 6, 07/01/2022 | 00:00:00
680 lượt xem

Sáng 6/1, Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế mô hình kinh tế nông nghiệp và khu dân cư nông thôn Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội thảo. Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thảo chủ trì cuộc họp.

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc tế mô hình kinh tế nông nghiệp và khu dân cư nông thôn Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội thảo

Các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức hội thảo báo cáo tiến độ triển khai công việc được phân công. Đến thời điểm này, các phần việc cũng đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ công tác phục vụ hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thảo đề nghị các tiểu ban giúp việc rà soát lại tất cả công tác chuẩn bị

Để hội thảo diễn ra trang trọng, đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch Covid 19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thảo đề nghị các tiểu ban giúp việc rà soát lại tất cả công tác chuẩn bị. Xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể việc đón, tiếp khách. Tiếp tục cập nhật, đôn đốc các đơn vị được phân công mời đại biểu báo cáo danh sách chính thức các đại biểu về dự hội thảo. Tiểu ban an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm chủ động phối hợp với Selegend Hotel để triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm cho quá trình tổ chức hội thảo

Thu Trang

  • Từ khóa
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh
Giám sát việc sáp nhập trường học trên địa bàn tỉnh

Chiều 26/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Thái Bình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 9/7/2009 của HĐND tỉnh về phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...