Thành lập đề Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Bình

Thứ 6, 03/12/2021 | 00:00:00
758 lượt xem

Sáng 03/12, đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Liên minh HTX tỉnh báo cáo về việc xây dựng dự thảo thành lập đề án và điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Bình.

UBND tỉnh họp nghe Liên minh HTX tỉnh báo cáo về việc xây dựng dự thảo thành lập đề án và điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thái Bình

Dự thảo đề án quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh bao gồm 3 phần: căn cứ pháp lý xây dựng đề án; cơ chế, kế hoạch tổ chức hoạt động của Quỹ và tổ chức thực hiện.

Theo đó, Liên minh HTX tỉnh đề xuất lựa chọn mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ. Vốn điều lệ ban đầu của Quỹ giai đoạn 2022-2023 là 20 tỷ đồng. Giai đoạn 2024-2026 dự kiến mỗi năm bổ sung 5 tỷ đồng. Hoạt động của quỹ gồm hoạt động cho vay, nhận ủy thác và huy động vốn. Liên minh HTX tỉnh cũng đề xuất kế hoạch nhân sự với bộ máy của Quỹ giai đoạn 2022-2023.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào đề án. Tham khảo thêm các tỉnh đã có Quỹ đi vào hoạt động để đánh giá mô hình nào hoạt động hiệu quả, từ đó làm căn cứ thực tiễn. Rà soát lại các căn cứ pháp lý, xây dựng theo hướng tinh gọn. Đối với nguồn vốn, cơ cấu tổ chức nhân sự của Quỹ, Liên minh HTX chủ động làm việc với các sở, ngành liên quan để thống nhất phương án, đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Thu Trang

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...