Thành phố Thái Bình tổng giá trị sản xuất tăng trên 12%

Thứ 6, 03/12/2021 | 00:00:00
556 lượt xem

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song UBND thành phố Thái Bình đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát, kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá.

UBND thành phố Thái Bình họp bàn các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Tổng giá trị sản xuất Thành phố năm 2021 ước đạt gần 41.900 tỷ đồng, tăng 12,43% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện gần 1.778 tỷ đồng, đạt 115,1% dự toán, bằng 85,7% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề xuất và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho cơ chế tạo nguồn vốn phát triển đô thị thành phố giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2035. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Năm 2022, Thành phố phấn đấu tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội phục hồi và phát triển kinh tế, mục tiêu tổng giá trị sản xuất tăng 12,5% so với năm 2021. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch chung xây dựng Thành phố; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm. Cơ bản hoàn thành các tiêu chí đề nghị thành lập phường Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông.

CTV Đài TTTH Thành phố

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...