Gần 163 nghìn người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ 7, 25.09.2021 | 00:00:00
275 lượt xem

Tính đến nay, toàn tỉnh Thái Bình có gần 163 nghìn người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền hơn 13,7 tỷ đồng.

Thái Bình hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và xã hội chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tiếp cận, xác lập hồ sơ đề nghị thụ hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Rà soát, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 160.000 lao động của trên 2.600 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng. Hỗ trợ 214 lao động, trong đó có 12 lao động nữ mang thai, gần 130 trẻ em dưới 6 tuổi là con người lao động của 10 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đơn vị phải thỏa thuận để  tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, với số tiền gần 946 triệu đồng. Gần 170 lao động ngừng việc được hỗ trợ hơn 260 triệu đồng. Trên 400 trẻ em và người đang điều trị covid-19, cách ly y tế được hỗ trợ với số tiền gần 620 triệu đồng. Gần 80 viên chức, người lao động hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ gần 300 triệu đồng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ
Quốc hội nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật Sở hữu trí tuệ

Chiều 21/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 tiếp tục phiên họp nghe và thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...