Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 18.09.2021 | 00:00:00
136 lượt xem

Phụ nữ Thái Bình cần phải tích cực hơn nữa trong đẩy mạnh và tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đây là 1 trong những nhiệm vụ trọng tâm được hội phụ nữ các cấp đặt ra trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội phụ nữ Thái Bình tích cực tham gia làm đẹp cảnh quan thôn xóm

Trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã tích cực vận động hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện hiệu quả phong trào “Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cán bộ hội, hội viên phụ nữ cùng nhân dân đã tham gia đóng góp gần 4.500 tỷ đồng, hiến gần 2.000 ha, đóng góp hàng ngàn ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới. Hội phụ nữ các cấp còn vận động, xây dựng được gần 2.000 công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM. 

Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng NTM, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, tích cực tham gia xã hội hóa nguồn lực để cùng với các địa phương thực hiện các mục tiêu trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...