Nhân dân Vũ Vinh đồng tình GPMB phục vụ đường DH 13

Thứ 5, 16.09.2021 | 00:00:00
276 lượt xem

Nhiều hộ dân xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư, nơi dự án cải tạo nâng cấp đường DH 13 đi qua đã thu dỡ nhà cửa, lán trại nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án để bàn giao cho đơn vị thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường DH 13 có chiều dài trên trên 2km, đoạn từ điểm giao cắt với Tỉnh lộ 454 đến giáp xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương. Giai đoạn 1 đã thi công được trên 1km, hiện giai đoạn 2 đang tiếp tục triển khai thực hiện. 

Thời gian đầu thực hiện dự án công tác giải phóng mặt bằng hết sức khó khăn đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trước tình hình đó huyện Vũ Thư đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thôn cùng vào cuộc tuyên truyền vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nên phần lớn các hộ dân đã chấp hành và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Đến nay trong tổng số 31 hộ nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng thì đã có 25 hộ tự nguyện hiến đất và thu dỡ các công trình cổng dậu, lán trại và tài sản, hoa màu trên đất để bàn giao trên 250m2 đất ở cho dự án./.

  Hữu Phước

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...