Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại huyện Hưng Hà

Thứ 5, 09.09.2021 | 00:00:00
252 lượt xem

Ngày 8/9, Đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại Hòa Bình huyện Hưng Hà.

Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Hòa Bình huyện Hưng Hà

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hòa Bình đã tiếp tục thực hiện 11 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, xã Hòa Bình huy động nguồn kinh phí trên 58 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân xã có nhiều khởi sắc, hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Thu nhập bình quân đầu người xã Hòa Bình đạt gần 52 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,4%. 

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất Hòa Bình hoàn thành 11/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, đồng thời yêu cầu xã không ngừng quan tâm đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn các tiêu chí nhằm hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo.

CTV Lan Anh

  • Từ khóa
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi

Hôm nay 28/10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh sửa đổi. Dự tại điểm cầu Thái Bình có ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...