Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Thaco- Thái Bình

Thứ 3, 31.08.2021 | 00:00:00
349 lượt xem

Chiều 31/8, tại UBND huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình dự và chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc; tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco-Thái Bình.

Hội nghị nghe và cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc; tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco -Thái Bình

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco-Thái Bình có tổng diện tích gần 195ha. Thời gian qua, huyện Quỳnh Phụ  đã chi trả, bồi thường, hỗ trợ và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hơn 190 ha đất nông nghiệp; tổ chức bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư gần 188 ha, bằng gần 97% tổng diện tích dự án.

 Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan của tỉnh tăng cường phối hợp với  UBND huyện Quỳnh Phụ tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với diện tích đất còn lại theo đúng tiến độ đề ra; Nghiên cứu, xây dựng  phương án hoàn trả mương máng, đường giao thông nội đồng và trạm bơm để đảm bảo sản xuất nông nghiệp diện tích còn lại theo đề nghị của UBND huyện Quỳnh Phụ. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình kiểm tra tiến độ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thaco-Thái Bình

Đối với diện tích chuyển đổi của 1 hộ gia đình tại xã An Ninh, tiếp tục tuyên truyền, vận động, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật, xong trước ngày 30/9. Công ty TNHH Đầu tư Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco-Thái Bình khẩn trương triển khai các thủ tục để nhận giao đất giai đoạn 2 đối với diện tích 1,2ha cưỡng chế thu hồi đất của 7 hộ gia đình xã An Ninh, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Mặt khác, chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đối với diện tích đất đã bàn giao mặt bằng; xây dựng lộ trình đầu tư, báo cáo về UBND tỉnh.

Duy Huy

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...