Nguy hiểm từ hoa ngũ sắc

Thứ 3, 31.08.2021 | 00:00:00
270 lượt xem

Đối với người dân ven biển ở Thái Thụy và Tiền Hải thì không xa lạ gì đối với loài hoa ngũ sắc. Chúng xuất hiện nhiều trên các tuyến đê của Thái Bình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là một trong những sinh vật có thể xâm lấn cây trồng bản địa và phá hủy công trình, đặc biệt là chân đê.

Hoa ngũ sắc mọc ven đê

Xuất hiện nhiều tại hầu hết các triền đề, đặc biệt là ở các huyện ven biển Tiền Hải và Thái Thụy, loài hoa ngũ sắc này có bộ rễ phát triển mạnh, lâu dài, chúng có thể ăn sâu vào thân đê, đục rỗng thân đê. Điều nguy hiểm là loài hoa này phát tán rất nhanh, hơn nữa, nhiều người dân đã sử dụng để trồng trang trí tại nhà và trồng thành các đường hoa. Chỉ một thời gian rất ngắn, chúng có thể xâm lấn cây trồng bản địa. 

Vì vậy, Ngành Nông nghiệp cảnh báo các địa phương cần có biện pháp ngăn chặn sự phát triển của loài hoa này.

Thu Hà

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

Cũng trong sáng 25/10, ngoài thảo luận trực tuyến tại hội trường Quốc hội với các điểm cầu, các Đại biểu Quốc hội còn tiến hành thảo luận tổ về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đây là dự án luật...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...