Thành phố Thái Bình quy hoạch theo hướng đô thị thông minh, hiện đại

Thứ 4, 07.04.2021 | 00:00:00
88 lượt xem

Trong nhiệm kì 2020-2025, thành phố Thái Bình xác định nhiều mục tiêu thực hiện nghị quyết đại hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tập trung hoàn thành quy hoạch thành phố một cách đồng bộ, hiện đại, theo hướng đô thị thông minh.

Tập trung xây dựng hệ thống cống thoát nước

Một trong những nhiệm vụ ưu tiên chính của thành phố là lĩnh vực quy hoạch, xây dựng giao thông đô thị. Đặc biệt lấy ý kiến của các sở, ngành và của tỉnh để hoàn thiện quy hoạch phát triển đô thị ven sông Trà Lý hiện đại, bảo đảm tính bền vững, gắn chặt với công tác quản lí để phát triển đúng định hướng, tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh. 

Nhân viên môi trường đô thị làm sạch cảnh quan

Đồng thời tập trung quy hoạch để xử lí các vấn đề trong phát triển đô thị như giao thông, môi trường, xử lí nước thải, rác thải, định hướng triển khai chính quyền điện tử, cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai lắp đặt hệ thống camera trên các trục chính giao thông. Bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tổ chức trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần tạo tiền đề cho xây dựng thành công thành phố thông minh trong tương lai.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...