Đánh giá sản phẩm Ocop

Thứ 3, 09.03.2021 | 00:00:00
355 lượt xem

Sáng 9/3, Thái Bình tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm ocop cấp tỉnh. Đây là chương trình kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị. Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm chủ trì hội nghị.

Năm 2020 là năm Thái Bình thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là Ocop. Trọng tâm của chương trình là phât triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn tỉnh theo hướng đổi mới, sáng tạo, tập trung liên kết, phát huy nội lực.

Các sản phẩm Ocop của các địa phương

Kết quả đã có 17 sản phẩm được hội đồng cấp huyện đánh giá và tiếp tục đăng kí dự thi cấp tỉnh. Những sản phẩm đánh giá hôm nay sẽ là tiền đề giúp các tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường ở cả trong nước và xuất khẩu.

Hoài Thu

  • Từ khóa
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026
Lựa chọn, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII nhiệm kì 2021-2026

Chiều 17/4, Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Hiệp thương lần III lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...