Tham mưu triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng

Thứ 3, 26.01.2021 | 19:14:24
267 lượt xem

Chiều 26/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021. Đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021

Ngay từ đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh kiểm soát tốt ổ dịch Covid-19, tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh, tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công giải quyết trước hạn hơn 84% số hồ sơ liên quan. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu Văn phòng nỗ lực nhiều hơn trong công tác tham mưu, tổng hợp, nâng cao chất lượng soạn thảo để khi ban hành văn bản đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc họp. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các sở, ngành trong việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ngành. 

Biểu dương các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Về phía đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cần không ngừng học hỏi nâng cao trình độ và đạo đức công vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...