Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thứ 4, 25.11.2020 | 16:28:42
292 lượt xem

Chiều 25-11, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu bật mục đích, ý nghĩa, yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong việc trau dồi thêm vốn kiến thức, kỹ năng, cập nhật thông tin; gắn lý luận với thực tiễn, liên hệ suy ngẫm, tìm cách vận dụng vào vị trí, nhiệm vụ đang đảm trách một cách tốt nhất. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế lớp học. 

Video: 112520_OTHANH.mp4

Trong gần 2 ngày, các học viên sẽ được nghe các chuyên đề: Xu hướng lãnh đạo thế kỷ XXI và các vấn đề đặt ra cho lãnh đạo cấp chiến lược của các tỉnh, thành phố; xây dựng chỉnh đốn Đảng trong điều kiện hiện nay; Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Các cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng được cung cấp những kiến thức, thông tin quan trọng để hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo và năng lực điều hành

Mục đích, nhằm kịp thời cung cấp những kiến thức, thông tin quan trọng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao khả năng nắm bắt, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo và năng lực điều hành, giải quyết những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...