HĐND tỉnh xem xét tờ trình về tạm ứng ngân quỹ Nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp tỉnh năm 2020

Thứ 6, 30.10.2020 | 11:01:07
156 lượt xem

Sáng nay (30/10), đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe Ban kinh tế ngân sách báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ Nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp tỉnh năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo 1 số sở, ngành của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình nghe Ban kinh tế ngân sách báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp tỉnh năm 2020

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp có nguồn thu lớn trên địa bàn tỉnh giảm sút, nên số thu nội địa 9 tháng đầu năm 2020 đạt thấp. Một số khoản đã phát sinh nguồn thu nhưng doanh nghiệp chậm nộp. Vì vậy, đã dẫn đến việc thiếu hụt nguồn chi ngân sách tỉnh năm 2020. 

Để UBND tỉnh điều hành ngân sách có hiệu quả, kịp thời có nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2020, bù đắp nguồn tồn quỹ ngân sách thiếu hụt do việc tạm ứng phục vụ các nhiệm vụ của tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách đề xuất chủ trương tạm ứng ngân quỹ Nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời ngân sách cấp tỉnh năm 2020 và việc sử dụng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2020 để hoàn trả tạm ứng.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm tăng nguồn thu để bù đắp thiếu hụt ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

Phạm Ngọc 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...